Condicions d'ús del correu josoc.cat

A banda de les condicions que estableix Google per la utilització dels serveis associats al seu producte GoogleApps, ISOC-CAT estableix dues disposicions addicionals sobre el funcionament del correu:

 

1) SOBRE L'ACTIVACIÓ DEL CORREU

Després de la creació de la bústia i la notificació a l'usuari, aquest està obligat a activar-la a través del formulari que Google estableix amb les seves condicions.

Si després de 10 dies, comptats a partir de la data de notificació a l'usuari de que ja té la bústia disponible, aquest encara no hi ha accedit per activar-la, el compte es cancel·larà automàticament.

 

2) SOBRE L'ÚS DE LA BÚSTIA DE CORREU

Un cop activada la bústia, l'usuari pot començar-la a utilitzar com qualsevol correu electrònic. Si el compte no es fa servir durant un període continuat de 90 dies o més, el compte s'eliminarà de forma automàtica, esborrant tots els contactes i correus que hi hagi.

 

 

Aquestes condicions afecten a tots els usuaris dels correus josoc.cat i s'han fet pensant en el màxim aprofitament dels recursos de que es disposa.